Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

Ymddiheuriadau

Cyfarfod: 19/10/2021 - Cabinet (Eitem 1)

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Y Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Arweiniol dros yr Economi a Llywodraethu Corfforaethol

 

Cofnodion:

Y Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd ac Aelod Arweiniol yr Economi a Llywodraethu Corfforaethol.