Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

Cofnodion y cyfarfod diwethaf

Cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 4)

4 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 324 KB

Derbyn cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2021 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2021 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2021.

 

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2021 a’u cadarnhau fel cofnod cywir.