Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

DATGANIADAU O FUDDIANT

Cyfarfod: 15/09/2021 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 2)

2 DATGANIAD CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.