Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

PENODI IS-GADEIRYDD

Cyfarfod: 12/06/2019 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 3)

PENODI IS-GADEIRYDD

Penodi Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD penodi'r Cynghorydd Brian Jones yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. 

 

Cofnodion:

Gofynnwyd am enwebiadau gan y Cadeirydd ar gyfer Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer 2019/20. Cynigiodd y Cynghorydd Joan Butterfield y dylid penodi’r Cynghorydd Alan James yn Is-Gadeirydd ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Barry Mellor.  Cynigiodd y Cynghorydd Richard Mainon y dylid penodi’r Cynghorydd Brian Jones yn Gadeirydd ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Tony Thomas.  Gan nad oedd unrhyw enwebiadau eraill ac o'i roi i'r bleidlais -

 

PENDERFYNWYD penodi'r Cynghorydd Brian Jones yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.