Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

Penodi Cadeirydd

Cyfarfod: 12/06/2019 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 2)

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer y flwyddyn i ddod.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD penodi'r Cynghorydd Hugh Irving yn Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

 

Cofnodion:

Ceisiwyd enwebiadau ar gyfer Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer 2019/20. Cynigiodd y Cynghorydd Tony Thomas y dylid penodi’r Cynghorydd Hugh Irving yn Gadeirydd, ac fe eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Huw Williams.  Cynigiodd y Cynghorydd Joan Butterfield y dylid penodi’r Cynghorydd Alan James yn Gadeirydd ac eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Barry Mellor.  Gan nad oedd unrhyw enwebiadau eraill ac o'i roi i'r bleidlais -

 

PENDERFYNWYD penodi'r Cynghorydd Hugh Irving yn Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.