Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

Cofnodion y cyfarfod diwethaf

Cyfarfod: 13/06/2018 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 6)

6 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 306 KB

Derbyn cofnodion y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 8 Mawrth 2018 (copi ynghlwm).

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mawrth 2018 fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 8 Mawrth 2018.

 

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mawrth 2018 fel cofnod cywir.