Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

DATGANIADAU O FUDDIANT

Cyfarfod: 13/06/2018 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 4)

4 DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd fel un i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Datganodd y Cynghorydd Barry Mellor ddiddordeb personol sy’n rhagfarnu yn eitem 7 ar yr Agenda - Adolygu Trwydded i Yrru Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat.

 

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Tony Thomas ddiddordeb personol sy’n rhagfarnu yn eitem 7 ar yr Agenda - Adolygu Trwydded i Yrru Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat gan ei fod yn adnabod y Gyrrwr dan sylw yn bersonol.