Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

DATGANIADAU O FUDDIANT

Cyfarfod: 06/12/2017 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 2)

2 DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd fel un i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Y Cynghorydd Hugh Irving – Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – Eitem rhif 5 ar y Rhaglen

Y Cynghorydd Barry Mellor – Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – Eitem rhif 6 ar y Rhaglen

 

Cofnodion:

Y Cynghorydd Hugh Irving – Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – Eitem rhif 5 ar y Rhaglen

Y Cynghorydd Barry Mellor – Cysylltiad Personol sy’n Rhagfarnu – Eitem rhif 6 ar y Rhaglen