Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

DATGANIADAU O FUDDIANT

Cyfarfod: 20/09/2017 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 2)

2 DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy’n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd yn un i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Cynghorydd Huw Williams – Cysylltiad Personol – Eitem 6 ar y Rhaglen

Cynghorydd Peter Scott – Cysylltiad Personol – Eitem 7 ar y Rhaglen

Cofnodion:

Y Cynghorydd Huw Williams – Cysylltiad Personol – Eitem rhif 6 ar y Rhaglen

Y Cynghorydd Peter Scott  – Cysylltiad Personol – Eitem 7 ar y Rhaglen