Mater - cyfarfodydd

Mater - cyfarfodydd

Ymddiheuriadau

Cyfarfod: 23/06/2016 - Pwyllgor Trwyddedu (Eitem 1)

YMDDIHEURIADAU

Penderfyniad:

Y Cynghorwyr Stuart Davies, Merfyn Parry, Pete Prendergast a Huw Williams

 

Cofnodion:

Y Cynghorwyr Stuart Davies, Merfyn Parry, Pete Prendergast a Huw Williams