Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

REVIEW OF HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE DRIVER REGIME

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD

 

(a)       nodi cynnwys yr adroddiad, a

 

(b)      bod swyddogion yn cael eu cyfarwyddo i ddechrau gweithio ar bolisi drafft gan ystyried barn yr aelodau ac unrhyw ddatblygiadau o broses Llywodraeth Cymru, ac awdurdodi ymgynghoriad Sir Ddinbych â phartïon â diddordeb, ac adrodd yn ôl i gyfarfod o'r pwyllgor yn y dyfodol.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 22/09/2017

Dyddiad y penderfyniad: 20/09/2017

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 20/09/2017 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: