Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

DATGANIADAU O FUDDIANT

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Cynghorydd Huw Williams – Cysylltiad Personol – Eitem 6 ar y Rhaglen

Cynghorydd Peter Scott – Cysylltiad Personol – Eitem 7 ar y Rhaglen

Dyddiad cyhoeddi: 22/09/2017

Dyddiad y penderfyniad: 20/09/2017

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 20/09/2017 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: