Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

DATGANIADAU O FUDDIANT

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu.

Dyddiad cyhoeddi: 26/09/2016

Dyddiad y penderfyniad: 22/09/2016

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 22/09/2016 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: