Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

LICENSING COMMITTEE FORWARD WORK PROGRAMME 2015/16

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD -

 

(a)       tynnu’r broses o reoleiddio Cerbydau Hacni oddi ar Raglen Gwaith i’r Dyfodol 2015/16, a 

 

(b)       chymeradwyo rhaglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor Trwyddedu a blaenoriaethau’r Adain Trwyddedu ar gyfer 2015/16.

 

Dyddiad cyhoeddi: 11/06/2015

Dyddiad y penderfyniad: 10/06/2015

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 10/06/2015 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: