Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw faterion brys.

 

Dyddiad cyhoeddi: 11/06/2015

Dyddiad y penderfyniad: 10/06/2015

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 10/06/2015 - Pwyllgor Trwyddedu