Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

LICENSING COMMITTEE FORWARD WORK PROGRAMME 2014/15

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : For Determination

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo Rhaglen Gwaith y Pwyllgor Trwyddedu.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/09/2014

Dyddiad y penderfyniad: 24/09/2014

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 24/09/2014 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: