Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

PROPOSED AMENDED PENALTY POINT POLICY AND PROCEDURE

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : For Determination

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:-

 

 (a)      cymeradwyo’r Polisi a Gweithdrefn Pwyntiau Cosb diwygiedig fel y manylwyd yn Atodiad A i'r adroddiad, i gymryd lle'r Cynllun Pwyntiau Cosb presennol sydd yn y "Llyfr Glas" – Amodau Trwyddedu Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat y Cyngor, a

 

 (b)      bod y cynllun yn cael ei weithredu o 1 Tachwedd 2014, gyda chyfnod gras o un mis cyn gorfodi'r cynllun.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 26/09/2014

Dyddiad y penderfyniad: 24/09/2014

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 24/09/2014 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: