Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

DATGANIADAU O FUDDIANT

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : For Determination

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd cysylltiad personol na rhagfarnllyd gan unrhyw un.

 

Dyddiad cyhoeddi: 20/09/2013

Dyddiad y penderfyniad: 18/09/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 18/09/2013 - Pwyllgor Trwyddedu