Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

PROCEDURES FOR NEW AND REVISED POLICIES

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r gweithdrefnau ar gyfer llunio polisïau trwyddedu newydd ac adolygu polisïau cyfredol (fel y nodir yn yr atodiad sydd ynghlwm wrth yr adroddiad).

 

Dyddiad cyhoeddi: 18/06/2013

Dyddiad y penderfyniad: 12/06/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/06/2013 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: