Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

APPLICATION FOR A LICENCE TO DRIVE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLES - APPLICANT NO. 047319

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo cais rhif 047319 am drwydded i yrru cerbyd hacni a cherbydau hurio preifat.

 

Dyddiad cyhoeddi: 18/06/2013

Dyddiad y penderfyniad: 12/06/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/06/2013 - Pwyllgor Trwyddedu

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •