Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

LICENSING COMMITTEE PROCEDURES FOR DETERMINING HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE DRIVER APPLICATIONS AND REVIEWS

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cymeradwyo trefniadau’r Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer penderfynu ar geisiadau ac  adolygiadau cerbydau hacni a gyrwyr hurio preifat (fel y nodir yn yr atodiad sydd ynghlwm wrth yr adroddiad).

 

Dyddiad cyhoeddi: 18/06/2013

Dyddiad y penderfyniad: 12/06/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/06/2013 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: