Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi rhaglen gwaith i'r dyfodol y Cabinet.

 

Dyddiad cyhoeddi: 09/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 07/06/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 07/06/2022 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: