Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Craffu Cymunedau

Statws Penderfyniad : For Determination

Penderfyniadau:

Nid oedd unrhyw faterion brys wedi’u codi gyda’r Cadeirydd cyn y cyfarfod.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 10/03/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 10/03/2022 - Pwyllgor Craffu Cymunedau