Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

DATGANIADAU O FUDDIANT

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Is-Bwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad oedd yn rhagfarnu.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 11/11/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 11/11/2021 - Is-Bwyllgor Trwyddedu