Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

DYRANNU CONTRACT ADEILADU AR GYFER PROSIECT GWELLA HEOL Y CASTELL, LLANGOLLEN 2020

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Aelod Arweiniol dros Wastraff, Cludiant a'r Amgylchedd

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Diben:

Gofyn am gymeradwyaeth gan yr Aelod Arweiniol i ddyrannu contract adeiladu ar gyfer prosiect gwella Heol Y Castell, Llangollen 2020.

 

Penderfyniad:

I gymeradwyo dyfarnu’r contract adeiladu ar gyfer prosiect gwella Heol y Castell Llangollen 2020 i Adrian Parry Construction Limited.

Rhesymau dros y Penderfyniad:

Mae gwerth y tendr buddugol gan Adrian Parry Construction Limited yn fwy na £1.0 miliwn. Gan fod gwerth y contract yn fwy na £1.0 miliwn, rhaid cael Penderfyniad Dirprwyedig gan yr Aelod Arweiniol yn unol â Rheolau Gweithdrefn Gontractau’r Cyngor.

Cysylltiadau a natur y cysylltiadau a ddatganwyd:

Dim cysylltiad i’w ddatgan.

 

Dyddiad cyhoeddi: 13/09/2021

Dyddiad y penderfyniad: 13/09/2021

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •