Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD nodi Blaenraglen Waith y Cabinet.

 

Dyddiad cyhoeddi: 01/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 29/06/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 29/06/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: