Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Craffu Perfformiad

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniadau:

Dim.

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 06/07/2021

Dyddiad y penderfyniad: 10/06/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 10/06/2021 - Pwyllgor Craffu Perfformiad