Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Penodi Cadeirydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD penodi'r Cynghorydd Hugh Irving yn Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.

 

Dyddiad cyhoeddi: 14/06/2019

Dyddiad y penderfyniad: 12/06/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 12/06/2019 - Pwyllgor Trwyddedu