Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw faterion brys.

 

Dyddiad cyhoeddi: 07/03/2019

Dyddiad y penderfyniad: 05/03/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 05/03/2019 - Pwyllgor Trwyddedu