Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

UPDATE ON THE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE CONVICTION POLICY

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod aelodau yn -

 

(a)       Awdurdodi swyddogion i barhau i asesu’r effaith ar fabwysiadu Polisi Perthnasedd Euogfarnau'r Sefydliad Trwyddedu ochr yn ochr ag adolygiad Llywodraeth Cymru ac adrodd yn ôl i gyfarfod pwyllgor yn y dyfodol.

 

(b)       Rhoi cyfarwyddyd i swyddogion adolygu’r Polisi Euogfarnau presennol ac adrodd yn ôl yn y cyfarfod Pwyllgor nesaf.

 

Dyddiad cyhoeddi: 15/06/2018

Dyddiad y penderfyniad: 13/06/2018

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 13/06/2018 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: