Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

DATGANIADAU O FUDDIANT

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Datganodd y Cynghorydd Barry Mellor ddiddordeb personol sy’n rhagfarnu yn eitem 7 ar yr Agenda - Adolygu Trwydded i Yrru Cerbydau Hacni a Cherbydau Hurio Preifat.

 

Dyddiad cyhoeddi: 15/06/2018

Dyddiad y penderfyniad: 13/06/2018

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 13/06/2018 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: