Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

APPLICATION FOR A LICENCE TO DRIVE HACKNEY CARRIAGE AND PRIVATE HIRE VEHICLES - APPLICANT NO. 516098

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD gwrthod cais Ymgeisydd Rhif 516098 am drwydded gyrrwr cerbyd hacni a cherbyd hurio preifat

 

Dyddiad cyhoeddi: 07/12/2017

Dyddiad y penderfyniad: 06/12/2017

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 06/12/2017 - Pwyllgor Trwyddedu

  • Restricted enclosure  View reasons restricted
  •