Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

REVIEW OF HOUSE TO HOUSE AND STREET COLLECTION POLICIES

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : For Determination

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD cefnogi ac argymell bod y Cyngor Sir yn cymeradwyo ac yn mabwysiadu’r polisïau drafft ar gyfer Casgliadau o Ddrws i Ddrws (gwelwch Atodiad A i'r adroddiad) a Chasgliadau ar y Stryd (gwelwch Atodiad C i’r adroddiad).

 

Dyddiad cyhoeddi: 20/09/2013

Dyddiad y penderfyniad: 18/09/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 18/09/2013 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: