Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Trwyddedu

Statws Penderfyniad : For Determination

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 12 Mehefin 2013 a 27 Mehefin 2013.

 

Dyddiad cyhoeddi: 20/09/2013

Dyddiad y penderfyniad: 18/09/2013

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 18/09/2013 - Pwyllgor Trwyddedu

Dogfennau Cefnogol: