Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

DENBIGHSHIRE PROCUREMENT STRATEGY

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn –

 

(a)      cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (Atodiad 2 yr adroddiad) fel rhan o’i ystyriaethau, a

 

(b)      chymeradwyo’r Strategaeth Gaffael ddiweddaraf (Atodiad 1 yr adroddiad) sy’n cefnogi blaenoriaethau a nodau lles Sir Ddinbych, a’i rôl ym mharatoadau Sir Ddinbych ar gyfer y newidiadau i reoliadau caffael cyhoeddus sydd ar y gweill.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 19/09/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: