Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2023 a chadarnhau eu bod yn gywir.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 19/09/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: