Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

YMDDIHEURIADAU

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 21/09/2023

Dyddiad y penderfyniad: 19/09/2023

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/09/2023 - Cabinet