Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

PENODIADAU I AWDURDOD TÂN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Arweinydd ac Aelod Arweiniol dros Dwf Economaidd ac Ymdrin a Amddifadaeth

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Diben:

I gadarnhau’r enwebiadau a wnaed gan grwpiau gwleidyddol 4 aelod o Gyngor Sir Ddinbych i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru.

 

Penderfyniad:

(i) Penodi y Cynghorydd Gareth Sandilands i’r Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru ar unwaith; a

(ii) Chadarnhau bod cyfnod y penodiad hwn am dymor y Cyngor presennol oni bai y penodir rhywun newydd.

Rhesymau dros y Penderfyniad:

Mae Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi gofyn am benodiadau ar gyfer yr Awdurdod Tân ac mae gan Sir Ddinbych 4 sedd. Gwnaed tri phenodiad ym mis Mehefin (gweler yr adroddiad a’r penderfyniad ar gyfer 21 Mehefin 2022). Y penodiad hwn yw’r ail o benodiadau’r Grŵp Llafur.

 

Cysylltiadau a natur y cysylltiadau a ddatganwyd:

Dim buddiannau i ddatgan.

 

Dyddiad cyhoeddi: 10/08/2022

Dyddiad y penderfyniad: 10/08/2022

Dogfennau Cefnogol: