Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

COUNCIL PERFORMANCE SELF-ASSESSMENT 2021 TO 2022

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn cadarnhau fod yr Adroddiad Hunanasesu Perfformiad yn adlewyrchiad cywir o Berfformiad y Cyngor yn ystod 2021/22 ac yn argymell fod y Cyngor yn ei gymeradwyo.

 

Dyddiad cyhoeddi: 09/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 07/06/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 07/06/2022 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: