Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Materion Brys

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw fater brys.

 

Dyddiad cyhoeddi: 17/03/2022

Dyddiad y penderfyniad: 15/03/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 15/03/2022 - Cabinet