Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Pwyllgor Craffu Cymunedau

Statws Penderfyniad : For Determination

Penderfyniadau:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2022.  Penderfynwyd:  y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2022 fel cofnod cywir o’r cyfarfod.

 

Ni chodwyd unrhyw fater cysylltiedig â chynnwys y cofnodion.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23/06/2022

Dyddiad y penderfyniad: 10/03/2022

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 10/03/2022 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Dogfennau Cefnogol: