Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

BLAENRAGLEN WAITH Y CABINET

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD y dylid cofnodi rhaglen gwaith i’r dyfodol y Cabinet.

 

Dyddiad cyhoeddi: 25/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 23/11/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: