Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

ADRODDIAD CYLLID

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet –

 

(a)       yn nodi’r cyllidebau ar gyfer 2021/22 ac yn symud ymlaen yn erbyn y strategaeth gyllid a gytunwyd arni, ac

 

(b)       yn cymeradwyo addasu of Llys Anwyl, y Rhyl, i fflatiau ar gyfer rhentu cymdeithasol (fel y nodir yn Adran 6.7 yr adroddiad, ac Atodiadau 5 a 6 yr adroddiad).

 

Dyddiad cyhoeddi: 25/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 23/11/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: