Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

CORPORATE PLAN UPDATE, QUARTER 2, 2021 TO 2022

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet yn nodi’r datblygiad yng nghyflawni’r Cynllun Corfforaethol fel ag y mae ddiwedd chwarter 2, 2021/2021, ac yn cadarnhau cynnwys yr adroddiad drafft.

 

Dyddiad cyhoeddi: 25/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 23/11/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: