Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

REGIONAL MEMORY ASSESSMENT SUPPORT SERVICE INVITATION TO TENDER (ITT)

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod –

                        

(a)       Cyngor Sir Ddinbych i weithredu fel Comisiynydd Arweiniol y Gwahoddiad i Dendro’r Gwasanaeth Asesu Cof Rhanbarthol;

 

(b)       yr ymarferiad Gwahoddiad i Dendro i gael ei arwain gan dîm caffael Cyngor Sir Ddinbych er mwyn sicrhau bod y drefn briodol yn cael ei dilyn, sydd yn gymwys i lefel gwerth y contract posibl, ac

 

(c)        y Cabinet i gadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o’r Effaith ar Les (Atodiad 1 yr adroddiad) fel rhan o’i ystyriaethau.

 

Dyddiad cyhoeddi: 25/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 23/11/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: