Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

UK GOVERNMENT LEVELLING UP FUND BID APPROVAL - CLWYD WEST CONSTITUENCY

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad : Cabinet

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod y Cabinet –

 

(a)       yn cefnogi thema’r cais, y prosiectau arfaethedig sydd i’w cynnwys yn y cais, a gwerth dangosol bras pob prosiect, ac

 

(b)       yn dirprwyo awdurdod i’r Prif Weithredwr a Phennaeth Cynllunio, Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd a Chefn Gwlad, mewn ymgynghoriad â Swyddog Adran 151, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd a’r Arweinydd, i gaboli’r prosiectau a chostau’r prosiectau fel bo’r angen, ac i benderfynu ar gais i’w gyflwyno i Lywodraeth y DU gan Gyngor Sir Ddinbych mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer etholaeth Gorllewin Clwyd.

 

Dyddiad cyhoeddi: 25/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 23/11/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: