Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

MEIFOD UPDATE

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD

 

(a)       Bod Meifod yn cael ei agor fel gwasanaeth wedi ei reoli gan y Cyngor ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu cyn gynted ag y bo’n ddiogel i wneud hynny, yn dilyn buddsoddiad angenrheidiol i’r adeilad/cyfleusterau presennol. Yr oedd disgwyl y gallai’r gwasanaeth ailagor erbyn Chwefror 2022, fodd bynnag gall hyn fod yn gynt os gorffennir y gwaith yn gyflym;

 

(b)       bod swyddogion yn darparu opsiynau i aelodau eu hystyried drwy’r broses wleidyddol sefydledig ar:

 

·         ffyrdd newydd o weithio ym Meifod i wella dysgu a sgiliau ar amrediad o weithgareddau, gan gynnwys gweithio â phren

 

·         modelau cyflawni gwasanaeth amgen ar gyfer y gweithredu ym Meifod, gyda’r bwriad o wella cynaliadwyedd hir-dymor y gwasanaeth, gan fod y brydles ar yr adeilad yn dod i ben mewn 4 blynedd

 

(c)        bod swyddogion yn sefydlu grŵp budd-ddeiliaid yn cynnwys unigolion sy’n mynychu Meifod a pherthnasau cynrychioladol, neu eiriolwyr, i sicrhau eu bod yn cael ymwneud ag ailagoriad y gwasanaeth ynghyd â datblygu opsiynau ar gyfer ei weithredu yn y dyfodol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 25/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 23/11/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: