Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Cofnodion

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Hydref 2021 yn cael eu derbyn a’u cadarnhau yn gofnod cywir. 

 

Dyddiad cyhoeddi: 25/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 23/11/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: