Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

Materion Brys

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Nid oedd unrhyw faterion brys.

 

Dyddiad cyhoeddi: 25/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 23/11/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet