Manylion y penderfyniad

Manylion y penderfyniad

DATGANIADAU O FUDDIANT

Statws Penderfyniad : Argymhellion a gymeradwywyd

Penderfyniad:

Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o gysylltiad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 25/11/2021

Dyddiad y penderfyniad: 23/11/2021

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/11/2021 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: